• Sha Shafagh, DMD
  Sha Shafagh, DMD Dentist
 • Tina Duncan
  Tina Duncan Front Desk Manager
 • Jennifer Johanek
  Jennifer Johanek Dental Hygienist
 • DaJon Perez
  DaJon Perez Hygienist
 • Norma Zipprich
  Norma Zipprich Dental Assistant - EDDA
 • Kazoua Ly
  Kazoua Ly Dental Assistant - EDDA